Затвори
Моят профил
Моята Количка

Анлиране и връщане на поръчка

За да приложи правото си за рекламация потребителя е длъжен да изпрати и-мейл към търговеца „PUHCHE.COM” ([email protected]) със следните данни:

Име фамилия: ……………………………………………………………………

Телефон за контакт: ……………………………………………………………

Номер на поръчката: ……………………………………………………………

Стока/и от поръчката: ……………………………………………………………

Дата на получаване: ……………………………………………………………

Причина за връщане: ……………………………………………………………

“PUHCHE.COM” възстановява всички суми, платени от Клиента, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиентът да се откаже от договора.“PUHCHE.COM” е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиентът при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиентът. Tранспортните разходи при връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. “PUHCHE.COM” запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена, с липсващи аксесоари да прецени дали да приеме върнатата стока.

* На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ намалява от заплатената сума 25% и възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност.